Page Traffic

Bliver dit blad læst fra start til slut - eller måske efter interesse eller nysgerrighed? En Page Traffic analyse giver dig en dyb indsigt og viden om dine læsere, deres interesser og hvordan de læser bladet.

Metoden kan bruges både redaktionelt og til planlægning af markedsføring og annoncering afhængigt af dine behov.

En page traffic analyse giver input til redaktionen...

Redaktionelt hjælper Page Traffic dig til at forstå læsernes vaner, interesseområder og vurdering af bladets artikler og sektioner. Derigennem er du sikret altid at være på forkant med læsernes ønsker, og kan forbedre struktur og indhold på baggrund af den viden.

... men er også et effektiv værktøj til marketingafdelingen

En Page Traffic analyse kan også bruges som et effektivt værktøj for marketingafdelingen, der kan bruge analyserne som håndfast materiale overfor potentielle annoncører. Vi udfører Page Traffic målinger ved at stille læserne en række standardspørgsmål omkring de forskellige artikler og sektioner i bladet, og "tracker" derigennem læsernes vaner og meninger bladet igennem.

Page Traffic analysen er alsidig og kan bruges i mange sammenhænge

Page Traffic kan bruges til flere forskellige typer analyser, men det er simpelt og effektivt at kombinere det hele i en samlet undersøgelse. Vi har udført mange Page Traffic analyser gennem årene, og har undervejs arbejdet med både store og små blade. Denne erfaring har vi naturligvis taget med os, og tilbyder derfor altid en stor indsigt i Page Traffic og dets muligheder.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk