Online analyse (CAWI)

De webbaserede undersøgelser er med god grund blandt de mest anvendte måder at gennemføre markedsanalyser i dag.

I forhold til traditionelle analysemetoder som f.eks. telefoninterview eller postale spørgeskemaer, har online analyser også den fordel, at man meget hurtigt kan komme i kontakt med sin målgruppe. Derved kan en dataindsamling i princippet afsluttes indenfor få dage.

Takket være den teknologiske fremgang er det i dag også muligt at erstatte nogle af de traditionelle analysemetoder som f.eks. hall test med en webbaseret undersøgelse, da internettet f.eks. gør det nemt at teste nye reklamefilm eller udkast til emballage.

Fordelene ved online analyser

  • Online analyser er forholdsvis billige at gennemføre, da der ikke er nogle omkostninger til f.eks. papir, lokaler eller interviewere. Ofte vil man dog belønne svarpersonerne med f.eks. point eller gavekort
  • Respondenterne kan svare hvor som helst når de har tid og lyst
  • Alle besvarelser gemmes løbende i en database, hvilket gør det nemt at monitorere dataindsamlingen i real time
  • Man kan vise billeder, video og interaktive elementer som f.eks. en Build Your Own hvor svarpersonerne selv kan sammensætte et produkt
  • Der er mulighed for at støtte svarpersonen undervejs vha. hjælpetekster

Der er dog ingen fare for at online analyser fuldt ud kan erstatte andre metoder som dybdeinterview eller fokusgrupper. Online analyser har også sine begrænsninger, og f.eks. kan det være svært at nå en målgruppe med ældre, da deres tilstedeværelse på internettet ikke kan siges at være repræsentativ.

En online analyse tilpasses automatisk til svarpersonen

Undersøgelser via internettet foretages ofte ved hjælp af CAWI-metoden (Computer Assisted Web Interviewing), hvor svarpersonerne guides igennem skemaet og kun for vist de spørgsmål der er relevante for dem. Al filtrering og routing baseret på deres svar sker automatisk i baggrunden.

Kvalitative undersøgelser kan også gennemføres via internettet

Web analyser anvendes oftest til kvantitative opgaver, hvor der er fokus på antallet af besvarelser. Men Wilke har også erfaring med at gennemføre kvalitative studier via internettet. Det kunne f.eks. være i form af en online gruppediskussion, hvor 8-12 deltagere inviteres til et lukket chatrum hvor samtalen styres af en moderator.

Internetpaneler gør det nemmere at nå målgruppen

Med muligheden for at gennemføre web analyser opstod også idéen om paneler med internetbrugere, der var villige til at deltage i undersøgelserne.

Wilke var blandt de første analyseinstitutter i Danmark til at oprette et internetpanel og i 2001 så Wilke Online dagens lys. Siden hen har Wilke internetpanel skiftet navn til Wilke Wisdom og består nu af ca. 35.000 danskere, der jævnligt bidrager med deres mening via internettet.

Internetpaneler er yderst brugbare og hjælper med at holde omkostningerne forbundet med en online analyse nede. Det skyldes bl.a. at panelisterne ved deres tilmelding til et internetpanel som Wilke Wisdom udfylder en række demografiske baggrundsdata, der gør nemt at målrette udsendelsen af invitationer. Dermed oplever panelisterne også at de kun inviteres til undersøgelser der er relevante for dem.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk