Kundesegmentering

I en kundesegmenteringsanalyse afdækkes din virksomheds forskellige kundegrupper, hvorefter det er muligt at styrke dine forretningsmodeller og formulere markedsstrategier målrettet de individuelle segmenter.

Få bedre udnyttelse af dine marketingbudgetter

Ved at opdele dine kunder  i forskellige segmenter vha. kundesegmentering, kan du målrette dine kampagner bedre og dermed udnytte budgetterne optimalt.

Ved at se på forskellige kundesegmenter som individuelle størrelser, kan du målrette dine marketingbudgetter meget mere effektivt, end hvis du betragter markedet som en stor homogen gruppe.

En kundesegmentering afdækker bl.a. hvilke kundegrupper, der giver den højeste profit for din virksomhed, og hvordan du bedst fastholder og udvider denne skare.

Ved hjælp af kundesegmentering er det altså muligt at målrette dine markedsstrategier mod de kundesegmenter, der er mest profitable for din virksomhed.

Kundesegmentering hjælper dig med at finde de skjulte potentialer

Hos Wilke mener vi, der ofte ligger usete potentialer i kundegrupper, som din virksomhed endnu ikke har fat i. Derfor er det vigtigt for os at gå til kundesegmenteringsanalyser med en innovativ indstilling.

Din virksomheds fremtidige ekspansionsmuligheder ligger langtfra altid hos de kundesegmenter, der umiddelbart synes mest oplagte. Dette potentiale kan afdækkes ved hjælp af en kundesegmenteringsanalyse med uvurderlig værdi for din virksomheds fremadrettede perspektiver.

Sådan gennemfører Wilke en segmentering

Det er vigtigt at finde frem til fyldestgørende og dybdegående indsigter om dine kundesegmenter, hvis de skal være brugbare og værdifulde for styrkelsen af din virksomhed.

Derfor indleder vi hos Wilke altid en kundesegmenteringsanalyse med en kvalitativ analyse, der f.eks. bygger på fokusgrupper eller antropologisk analyse. En kvalitativ analyse er eksplorativ og undersøger således markedet uden nogle forudindtagede forventninger.

Gennem kvalitative undersøgelser finder vi frem til afgørende forskelle mellem individgrupper og hvilke kerneværdier disse grupper lever deres liv efter.

Efterfølgende gennemfører vi en kvantitativ opfølgning på de dybdegående indsigter f.eks. gennem en online analyse. Gennem kvantitative analyser undersøger vi segmenterne nærmere og finder ud af, hvilke faktorer der samler de enkelte segmenter, hvor stærkt forankret segmenterne er, og hvor meget de enkelte segmenter fylder i den samlede kundeskare.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk