Eye tracking

Se dit materiale gennem målgruppens øjne.

Eye tracking bruges ofteset til at optimere design/layout på grafisk materiale. Eye tracking giver nemlig en objektiv måling af brugernes umiddelbare oplevelse af dit materiale, og gennem resultaterne får man således mulighed for at se materialet gennem brugernes øjne

Hvilke elementer i et layout lægger målgruppen mærke til? Hvilke ser de slet ikke?  Ved at måle den visuelle opmærksomhed er det muligt at afgøre, om de vigtigste budskaber bliver kommunikeret klart nok eller om de helt bliver overset. Med eye tracking undgår man således spekulation og gætværk.

Sådan fungerer eyetracking

Eye tracking udstyret anvender infrarøde
stråler til at måle øjets bevægelse.

Hos Wilke anvender vi den nyeste teknologi, hvor eye tracking udstyret ikke umiddelbart er synligt for testpersonen.

Testpersonen placeres foran eye tracking udstyret, der blot ligner en almindelig fladskærm. Det avancererede måleudstyr er gemt bag nogle tonede paneler i toppen og bunden, hvor små infrarøde dioder udsender et lys, der ikke kan ses med det blotte øje.

Det infrarøde lys reflekteres i testpersonens pupiller, og refleksionerne opfanges og måles 50 gange i sekundet af et infrarødt kamera, der ligeledes er indbygget i skærmen.

Disse informationer sendes videre til et stykke software, der løbende beregner hvor testpersonen kigger på skærmen, og øjets position beregnes med 5 millimeters nøjagtighed. Det er muligt for eventuelle observatører at følge med live mens testen står på.

Resultaterne fra samtlige respondenter kan efterfølgende sammenlægges i et såkaldt "heatmap", som udtrækkes for samtlige stimuli, der indgår i eye tracking testen. Der udtrækkes to heatmaps, som viser hhv. fordelingen af opmærksomhed for antallet af personer og for den totale tid forbrugt.

Primære udbytter af eyetracking

  • Hvad fanger umiddelbart målgruppens opmærksomhed?
  • Hvad lægger målgruppen mærke til / og hvad lægger de ikke mærke til?
  • Er der særlige områder på siderne, som generelt lægges mere /mindre mærke til?
  • Er der et typisk mønster for den visuelle opmærksomhed i forhold til den enkelte forside/annonce?
  • Evt. hvor stor er den emotionelle respons på det primære visuelle element?
  • Hvordan opfatter respondenterne de enkelte forsider og annoncer (eks. liking / relevans)?
  • Hvad er respondenternes præferencer i forhold til forsider / annoncer?

Eyetracking kan dog sjældent stå alene. Det skyldes, at man for eksempel kan have behov for at afdække hvordan forbrugerne oplever at det valgte layout passer til brand image, hvilke mangler man oplever ved designet, eller hvor stor læselyst det skaber. Det kan man selvsagt ikke måle ved at se på øjnene, men kun ved at spørge til oplevelsen.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk