Build Your Own – Egen sammensætning af produkter

En Build Your Own analyse er velegnet til at finde den optimale produktsammensætning set med forbrugernes øjne.

Forbrugerne kigger på helheden når et produkt skal vurderes

Et produkt eller en service er oftest en helhed, der er sammensat af en række mindre dele. En bil kan f.eks. defineres som bestående af et bestemt mærke (f.eks. Volvo eller Ford), en bestemt type (f.eks. Stationcar eller MPV), en bestemt motorstørrelse (f.eks. 1,8 L eller 2,0 liter) osv.

Det kan være en vanskellig og triviel øvelse for svarpersonerne, hvis vi skal spørge til præferencer på mange forskellige delelementer enkeltvis. Også fordi man som forbruger ofte vurderer produkter og services som en helhed. Netop derfor er det ideelt, at give svarpersonerne mulighed for selv at kunne konfigurere det produkt eller den ydelse, som de vil foretrække.

Dette sker igennem en produkt-konfigurator (Build Your Own - ofte bare benævnt BYO), hvor svarpersonen selv kan definere sit samlede produkt ud fra de valgmuligheder, der defineres.

Build Your Own identificerer den optimale produktsammensætning

Valgmulighederne kan defineres med forskellige prispunkter, så svarpersonen ved valg af et samlet produkt tvinges til at evaluere de forskellige muligheder i forhold til den omkostning, som valget vil medføre. Build Your Own identificerer derfor det 'optimale' produkt eller service, som svarpersonen er villig til at betale for.

Idet Build Your Own identificerer det ønskede indhold på individniveau giver metoden også et unikt grundlag til at teste forskellene i markedets præferencer. En BYO giver os således viden om behovet for at skulle differentiere sine produkter over for forskellige segmenter, så man tilbyder optimale løsninger til større dele af markedet.

En Build Your Own er også velegnet til at teste pakkeløsninger

Build Your Own kan anvendes i en lang række problemstillinger. Det er således ikke kun ved længerevarende forbrugsgoder, at metoden giver os viden om præferencer. Mange produkter og services sælges i dag som bundles, og netop i sådanne tilfælde er BYO en metode, som er unik til at afdække forbrugernes præferencer for indhold i de bundlede produkter og services.

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk