Antropologi / etnografi

Antropologi og etnografi er de seneste år blevet stadigt mere anvendt indenfor markedsundersøgelser og virksomhedsanalyser – og det er der en rigtig god grund til!

Deltagerobservation er af de mest anvendte etnografiske metoder

Antropologi og etnografi giver en dyb og eksplorativ indsigt om din målgruppe. Herigennem skabes en forståelse for deltagernes bevæggrunde og adfærd, og dermed en forståelse for hvorfor folk gør, som de gør.

Mens etnografi er de metoder, der benyttes i en undersøgelse, er antropologien det bagvedliggende tankesæt og de teoretiske forståelser, en sådan undersøgelse bygger på. For at kunne udføre værdifulde antropologiske og etnografiske undersøgelser er det nødvendigt at have stor erfaring og en dyb indsigt indenfor dette felt.

Deltagerobservation er det bærende element i en etnografisk og antropologisk undersøgelse. Deltagerobservation er især brugbart, hvis du ønsker en forståelse for:

  • Din målgruppes adfærd i bestemte situationer. Især på tidspunkter der er præget af vaner og rutiner (f.eks. en købssituation). Her kan det være svært - for ikke at sige umuligt - for folk at gengive egen adfærd, fordi en lang række handlinger udføres ubevidst.
  • Dine forbrugere som hele mennesker. Metoden giver et større billede af dine forbrugere end deres specifikke forhold til netop dit produkt. Det kan give værdifulde og overraskende indsigter.
  • Komplekse situationer som folk kan have svært ved at forklare eller sætte ord på (f.eks. brug af nyt software eller nye tekniske hjælpemidler på en arbejdsplads)
  • Områder din virksomhed har en lav grad af viden om, da deltagerobservation er eksplorativt og kan give nye indsigter uden nogen forhåndsviden.

Ved deltagerobservationen følger vi en person i den kontekst, du ønsker undersøgt. Vi følger f.eks. din forbruger før, under og efter kontakten med dit produkt. Undervejs har vi mulighed for at stille opklarende spørgsmål om adfærd og spørge ind til relaterede emner.

Sådan fungerer en typisk deltagerobservation

Deltagerobservation foregår i flere trin. Et forløb kan fx se sådan ud:

  1. Afdækning af målgruppe, formål og behov i samarbejde med dig og din virksomhed
  2. Observation af første delaktivitet (f.eks. indkøb)
  3. Observation af anden delaktivitet (f.eks. tilberedning)
  4. Observation af tredje delaktivitet (f.eks. måltidet)
  5. Dybdeinterview ofte foretaget i deltagerens eget hjem
  6. Udarbejdelse af rapport med konklusioner og anbefalinger

Med deltagerobservation kan man beskrive de ubevidste handlinger

Ved deltagerobservation kan vi se bag om deltagernes umiddelbare svar. Deltagerobservation giver et helhedsbillede af deltagerne, deres adfærd, ønsker og uudtalte behov. Helhedsbilledet af deltagerne gør det lettere for en virksomhed at forstå den undersøgte målgruppe.

Hos Wilke har vi stor erfaring med deltagerobservation. Vi har antropologiske og etnografiske eksperter, der i dybden forstår, hvordan man f.eks. gennem deltagerobservation skaber allermest værdi.

 

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk