CASE

TDC kortlagde købsprocessen for valg af teleselskab blandt mindre erhvervsdrivende, og styrkede dermed deres tilbud til markedet

TDC erhvervskunder

TDC ønskede en bedre forståelse af driverne for valg af mobilselskab, herunder hvordan de kan øge deres attraktivitet blandt mindre erhvervskunder og i højere grad tiltrække nye kunder til selskabet.

Konkurrencen på telemarkedet er skarp

TDC ønskede en bedre forståelse for driverne bag valg af mobilselskab for mindre erhvervsdrivende.
Telemarkedet i Danmark er generelt præget af mange skift imellem teleselskab. Kunderne er ekstremt prisfokuserede, og selskaberne er konstant i skarp konkurrence om kunderne.
Lav loyalitet på markedet gør det ligeledes svært at knytte stærke bånd til kunderne, hvorfor TDC konstant må være på forkant med kundernes behov og ønsker.
Samtidig blander nye aggressive spillere, der traditionelt har ageret på privatmarkedet, sig nu i konkurrencen på erhvervsmarkedet og erobrer hastigt deres del af kunderne.
TDC ønskede en bedre forståelse for driverne bag valg af mobilselskab for mindre erhvervsdrivende. TDC ønskede samtidig at øge attraktivitet blandt mindre erhvervskunder og tiltrække nye kunder til selskabet.

Er mobiltelefonen nøglen?

Mobiltelefonen er ofte en væsentlig driver, når beslutning om mobiltelefoni træffes. Nogle går specifikt efter mobiltelefonen, andre ser mere på selskabet - men fælles for dem alle er, at de af og til har behov for at udskifte deres mobiltelefon. TDC ønskede at finde ud af, i hvor høj grad mobiltelefonen er styrende for valg af mobilselskab.

Casen kort fortalt

Udfordringen

Hvordan kan TDC skabe højere præference blandt mindre erhvervsdrivende?

Indsatsen

For at undersøge denne problemstilling gennemførte Wilke en lang række telefoninterviews (CATI) samt en online spørgeskemaundersøgelse (CAWI), der bl.a. bestod af en conjoint.

Resultaterne

Kortlægning af præferencer indenfor teleselskaber blandt mindre erhvervsdrivende.

Afsæt for sammensætningen af en fremadrettet abonnementsstruktur for mindre erhvervsdrivende.

Kendskab til informationssøgningen og købsprocessen blandt mindre erhvervsdrivende.

Analysen har givet os direkte indsigt i kundernes præferencer omkring abonnementsbetaling og køb af mobiltelefon. Den har været afgørende i beslutningen om den fremadrettede strategi på markedet for mindre erhvervskunder

Tina Kiørboe, senior analytiker, TDC A/S

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk