CASE

Test af oplæg til ny postkort-kampagne, da idéen ikke var meget mere end en tegning.

Postnord

Gennemslagskraften var i top, forståelsen af budskab og branding var i top, omsætningen steg og ROMI var 130 pct, da Post Danmark lavede en prisbelønnet postkort-kampagne. Oplægget blev testet, da det ikke var meget mere end en tegning. 

Ja, man kan godt teste en ide. Hvis en tegning eller et storyboard kan formidle den kreative idé, så kan den også testes mod de målsætninger, ideen skal opfylde!

Post Danmark ønskede en imagekampagne, der kunne rykke opfattelsen i en positiv retning. Imagemålingerne viste stagnation, og der var behov for en kampagne, der kunne fortælle en historie om Post Danmark som en moderne virksomhed.

Men kan en kampagne for Post Danmarks postkort app både løfte Post Danmarks image (strategisk målsætning) og generere mere forretning til Post Danmark (taktisk målsætning)?

Før kampagneideen blev eksekveret (store omkostninger til produktion og indrykning) blev selve ideen på storyboard pre-testet ved hjælp af Wilkes Advertising Response model.

Resultatet

Resultaterne af testen var helt entydige: Gennemslagskraften var i top, forståelsen af budskab var på indeks 168 i forhold til benchmark, branding var på indeks 135 og call-to-action var også langt over benchmark. Konklusion og anbefaling var entydige: Ideen fungerer og bør eksekveres.

Og resultaterne af kampagnen beviste, at man kan teste en idé, selv om den kun er på tegningsstadiet:

  • Post Danmarks imageindeks steg fra indeks 125 til indeks 145 i kampagneperioden – en stigning uden sidestykke i den periode, man har målt det.
  • Antal postkort sendt steg fra indeks 100 (før kampagnen) til indeks 4.117 (i en 6 måneders periode efter kampagnen)
  • Samlet blev omsætningen bare i de 6 uger kampagnen varede øget med mere end 2 mio. kr. svarende til en ROMI på 130%

Så ja, det er en god forretning at teste en tegning. Og kampagnen for Post Danmarks Postkort app vandt berettiget Advertising Effectiveness Award 2015.

Eksempel på kampagnetest på konceptniveau

Wilkes WAR pretest gennemføres som en webmåling med et standardiseret spørgeskema, som tager udgangspunkt i de fire helt basale krav, man altid må stille til god reklame. Den skal kunne trænge gennem støjen og blive bemærket. Den skal kunne formidle det eller de unikke budskaber klart. Den skal kunne forankre budskaberne til afsender. Den skal udløse en respons – i form af handling, en holdningsændring eller en følelsesmæssig reaktion.

"Vi bruger Wilkes WAR pretest – fx på kampagner for Pakkeboksen, Postkort App’en og senest Ønskeskyen. Vi får den sikkerhed, der skal til, når man skal investere store beløb. Og vi får det diagnostiske input, vi har behov for, når ideerne skal justeres"

Brian Jacobsen, Marketingchef, PostNord

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk