CASE

Odense Atletik gik til medlemmerne for at høre om klubben lever op til sine målsætninger. Resultatet blev en flot og appetitlig video med resultaterne.

Odense Atletik

Odense Atletik tilbyder træning for børn, unge og voksne i atletikkens klassiske discipliner. Klubben er meget medlemsorienteret og fællesskabet ses bl.a. i klubbens træningsgrupper, hvor bredden og eliten træner sammen - og hvor alle hjælper og opløfter hinanden.

Derfor var det også meget naturligt for Odense Atletik, at gå til medlemmerne for at høre om klubben lever op til sine målsætninger. Tilfredshedsundersøgelsen blev gennemført med et traditionelt onlineskema, men som supplement til den almindelige afrapportering, leverede Wilke også en stemningsfyldt video baseret på resultaterne.

Et visuelt fællesskab man får lyst til at være en del af

Odense Atletik ønskede at få resultaterne fra undersøgelsen publiceret i en video, som både nu og fremadrettet kan give indikatorer på, om bestyrelsens strategi er lykkedes, og understøtte det arbejde med at skabe vækst og udvikling i klubben, som allerede er Odense Atletiks primære fokus.

Video giver liv til dine resultater

Videoen samler op på hovedresultaterne fra undersøgelsen, og den tegner et billede af glade og tilfredse medlemmer, som understøtter Odense Atletiks ønske om at være en klub med høj kvalitet. Den giver samtidig et indblik i det daglige liv og gøren i Odense Atletik.

Videoen er en kombination af hovedresultater, krydret med stemningsbilleder fra klubbens arbejde og korte interviews med blandt andet formand for Odense Atletik Hans-Henrik Grabe, udøvere og andre interessenter tilknyttet klubben.

"Videoen har været med til at gøre undersøgelsens resultater overskuelig for klubbens medlemmer. Vi, i bestyrelsen, har kunnet vise resultaterne og være med til at bringe resultaterne af undersøgelsen til debat. På denne måde har videoen givet anledning til en konstruktiv og åben diskussion - samt hvorvidt om resultatet er tilfredsstillende og hvad der kunne gøres for at forbedre resultatet. I Odense Atletiks bestyrelse er vi glade for videoen, for den kommunikerer også at vi er seriøse omkring vores udviklingsarbejde og at vi tager vores opgave, som bestyrelse, meget seriøst”, udtaler Hans-Henrik Grabe, formand for Odense Atletik

Mennesket er et visuelt væsen

Cathrine Lamm Nielsen, videografen på projektet, peger på, at vi mennesker af natur er visuelle væsener. Vi kan lide at se og observere, og faktisk er 90% af al den information hjernen modtager, visuel. Derfor er video et oplagt værktøj, når en organisation brænder for at få et budskab igennem.

Med god brug af billeder og lyd, tiltrækker man både opmærksomhed og engagement. Tit kan video være ”the missing link”, og det tætteste man kommer på en menneskelig og følelsesmæssig kontakt med både eksisterende og potentielle kunder. Video er derfor et værdifuldt værktøj og en god investering, fordi det ikke koster nær så meget værdi, som det skaber af værdi.

Videoer er netop effektive til at publicere resultater på en ny, og for nogle, mere spiselig måde, og hjælper samtidig med at få en strategi til at leve internt i en organisation. Videoer kan være med til at formidle en fælles vision blandt de ansatte såvel som blandt potentielle kunder, medlemmer og samarbejdspartnere.

Odense Atletik har lagt videoen på deres hjemmeside og Facebook, netop for at vise sponsorer, medlemmer, kommunen og andre interessenter, at Odense Atletik arbejder seriøst med klubbens udvikling. Samtidig kan videoen i fremtiden være med til at vise, at Odense Atletik er i en proces, hvor der følges op på tidligere undersøgelser og tiltag.

 

Vil du også have dine resultater med dig hjem i en flot og appetitlig video, som du kan dele med dem, der er vigtige for din organisations fremtid? Så kontakt os for at høre nærmere.

Videoen har været med til at gøre undersøgelsens resultater overskuelig for klubbens medlemmer. Vi, i bestyrelsen, har kunnet vise resultaterne og være med til at bringe resultaterne af undersøgelsen til debat. På denne måde har videoen givet anledning til en konstruktiv og åben diskussion - samt hvorvidt om resultatet er tilfredsstillende og hvad der kunne gøres for at forbedre resultatet. I Odense Atletiks bestyrelse er vi glade for videoen, for den kommunikerer også at vi er seriøse omkring vores udviklingsarbejde og at vi tager vores opgave, som bestyrelse, meget seriøst.

Hans-Henrik Grabe, formand for Odense Atletik

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk