CASE

Dybere indsigt i kundernes behov, adfærd og ønsker skaber bedre vilkår for optimering af kommunikation og drift hos Bruun's Galleri

Bruun's Galleri

Bruun’s Galleri, der ejes af Steen og Strøm, ønskede at få viden, der kunne bruges i arbejdet med at kommunikere centerets USP’er. Denne viden skulle sikre at Bruun’s Galleri møder kunderne på den helt rigtige måde.

Kunderne i centrum

Bruun's Galleri i Aarhus er Danmarks mest besøgte shopping center. De ønskede dybere indsigt i de besøgendes adfærd.

Bruun's Galleri ønskede at få en indsigt, der skulle sikre, at centret møder både nuværende og potentielle kunder på den helt rigtige måde. Bruun's Galleri har en ung profil, og det er derfor centralt, at centret særligt formår at ramme de unge kunder.

Bruun's Galleri har tidligere gennemført en række kvantitative undersøgelser, der har genereret en stor portion vigtig viden om de besøgende. Bruun's Galleri manglede dog en dyberegående indsigt i kundernes adfærd, ønsker og behov: Hvilken oplevelse har kunderne af Bruun's Galleri? Hvilke behov opfylder centret i dag, og hvilke opfyldes ikke? Hvordan opfattes Bruun's Galleris kommunikation, og hvordan kan denne forbedres?

Casen kort fortalt

Udfordringen

Hvad er Bruun's Galleris unikke position på markedet (USP), og hvordan kommunikerer Bruun's Galleri bedst muligt dette ud til nuværende og potentielle kunder?

Indsatsen

Der blev afholdt flere fokusgrupper i afholdt i Aarhus

Resultaterne

Værdifuld forståelse af målgruppernes shoppeadfærd og sammensætningen af shoppeoplevelsen

Input til de strategiske beslutninger i forhold til drift af forretningen og måden at drive markedskommunikationen på for Bruun's Galleri.

Gennem længere tid har vi arbejdet med at få indsigt i kundernes behov, adfærd og ønsker til centret. Vi har gennemført forskellige kvantitative analyser, som har givet god viden, dog kom indsigten først, da vi sammen med Wilke gennemførte et antal fokusgrupper. Output fra grupperne har ledt til strategiske beslutninger både rent forretningsmæssigt og i måden at drive markedskommunikation. Samarbejdet har levet op til forventningerne, og igen står Wilke som professionelle, kundeorienterede og, at de virkelig ønsker at hjælpe med at løse den konkrete problemstilling for os.

Ulrik Petersen, Center Manager, Bruun's Galleri

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk