Native advertising vinder fortsat frem

 
 

… men bør vi træde et skridt tilbage?

Som rådgivere oplever vi ofte, at virksomheder og organisationer udvikler kommunikation uden at inddrage målgruppen. Wilkes erfaringer viser, at det er afgørende, uanset branche eller kontekst, at tage hensyn til målgruppens adfærd og behov for at opnå resultater.

”Det stiller krav til, at vi skal forstå, hvordan vi skaber en relation til kunder

eller brugere og leverer værdi.”

Senest har Wilke erfaret, at inddragelsen af brugerne er mangelfuld, når annoncører arbejder med native advertising, som er et voksende fænomen. Godt halvdelen, 48%, af danske virksomheder anvender i dag native advertising, og i 2020 forventes annoncører at bruge 29% af marketingbudgetterne på native advertising og content marketing*. Flere eksperter definerer også udviklingen som et paradigmeskifte, der tilbyder nye værdifulde værktøjer til at interagere med målgruppen.

Begrebet “native” eller “indfødt” henviser til, at indholdet udformes i en form, som matcher mediet, det bliver bragt i. Konkrete eksempler kan findes hos magasinmedier og nyhedsmedier som fx Femina eller Ekstra Bladet, der bringer annoncørbetalte artikler som led af deres redaktionelle indhold i samarbejde med annoncører.

Vi mangler at forstå brugernes perspektiv

I historien findes dog et ’men’. Med det mener vi, at man i bevægelsen mod nye måder at interagere på altid bør forstå og medtænke brugerens perspektiv i udviklingen for at lykkes. Spørger man kritikere af native advertising, er det svært for brugerne at navigere i de enorme mængder indhold og muligheder, vi udsættes for, herunder også at afkode afsenderne.

Det er dog endnu ikke afdækket, hvordan brugerne oplever native advertising, og under hvilke forudsætninger, de ønsker at interagere med native indhold. For hvad skal der til for at fange brugernes interesser, og hvilke kriterier har de til troværdigt og relevant indhold? Vi blev opmærksomme på, at svarene på spørgsmålene var mangelfulde, da vi indledte et samarbejde med Børsen. Derfor satte vi os for at forstå brugernes perspektiv på native advertising med udgangspunkt i danske erhvervsaktive for at blive i stand til at ramme dem rigtigt.

”For at lykkes skal vi forstå brugernes perspektiv!”

 
Dybde-1500x500-layout861-1ea4rss.png

Anbefalinger: Det skal I være opmærksomme på, når I skal udvikle indhold til de erhvervsaktive

På baggrund af samarbejdet har vi identificeret tre overordnede anbefalinger, der er vigtige at have in mente. Vi har søgt at finde svarene på, hvordan man med de rette rammer og det rette indhold kan ramme de erhvervsaktive. Anbefalingerne lyder:

1.       Fokus på troværdighed

Troværdighed er et gennemgående og særligt vigtigt element, når du arbejder med native advertising. Troværdighed er nemlig en forudsætning for, at de erhvervsaktive er villige til at dele og læse det. I kan sikre indholdets troværdighed gennem flere greb. Overvej valg af medie, idet mediets troværdighed har stor afsmittende effekt på opfattelsen af indholdets troværdighed. Brug dernæst avisartikler, både digitale og print, idet de opfattes som de mest troværdige kanaler. Troværdigheden af artikler øges gennem inddragelse af flere kilder på historierne samt databaserede artikler.

2.       Tag kritisk stilling til valget af medie eller annoncør

En hypotese for projektet var, at ikke alle annoncører kan bringe indhold i et medie, idet vi anslog den røde tråd og sammenhæng i samarbejdet som værende vigtigt. Denne hypotese viste sig at blive bekræftet. For at ramme de erhvervsaktive skal der være overensstemmelse mellem annoncøren og mediet for at sikre størst muligt reach. Sammenhængen mellem annoncørens kompetence og mediets profil er også afgørende for at ramme de erhvervsaktive og samtidig sikre troværdighed.

3.       Kommuniker relevant indhold

Har du planer om at udvikle indhold til de erhvervsaktive, er den tredje anbefaling at have fokus på relevans. Hertil stiller de erhvervsaktive primært to overordnede krav: Native indhold skal give ny viden og inspiration. Husk her på at have delmålgruppers differentierede ønsker og behov for øje og målrette ny viden og inspiration til de rette behov.

Wilkes erfaringer viser, at udvikling med brugeren i centrum inden for native advertising såvel som andre kommunikationsformer er utroligt vigtigt for at ramme plet. Derfor arbejder vi hver dag for at understøtte udvikling med mennesket i centrum.

Vil du se hele præsentationen fra marketing konferencen, så oplys din mail nedenfor, så sender vi dig den med det samme.

 

Get in touch with our experts

 

*Kilde: Native Advertising Insitute