PRIVATLIVSPOLITIK

Denne politik (”Persondatapolitikken”) forklarer hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du deltager i analyser, som vi foretager på vegne af vores kunder. Du kan i de følgende afsnit læse om, hvornår og hvorfor vi indsamler oplysningerne, hvordan vi benytter dem, forudsætningerne for vores videregivelse til andre, samt hvordan vi opbevarer dem sikkert.

Generelt

Wilke (”vi”, ”vores”, ”os”) er optaget af at beskytte dine personoplysninger.

Du bedes venligst læse Persondatapolitikken grundigt igennem for at forstå, hvordan vi håndterer dine personoplysninger.


Informationer vi modtager fra dig eller vores kunder

Vi behandler typisk følgende informationer om dig:

  • Navn

  • Adresse

  • Mailadresse

  • Telefonnummer


Informationer vi indsamler direkte fra dig

Vi indsamler følgende oplysninger om dig, når du deltager i analyseundersøgelser:

  • Dit samtykke til deltagelsen

  • Dine svar og evt. kommentarer til undersøgelserne


Formål

Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at varetage vores kunders interesse i at analysere den generelle eller konkrete kundetilfredshed til brug for forbedringer af servicen. Herudover foretager vi også statistiske, videnskabelige og historiske analyser, der har til formål at oplyse almenheden eller forbedre en service på et overordnet niveau.

Når vi henvender os til dig første gang for at indhente dit samtykke til deltagelse, vil du modtage nærmere information om den konkrete analyses formål.


Behandlingsgrundlag

Vi behandler alle dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke. Du kan til hver en tid trække det tilbage ved at skrive til os på samtykke@wilke.dk.


Profilering

Din besvarelse af undersøgelsen indgår, sammen med alle øvrige respondenters besvarelse af den samme undersøgelse, i en analyse. Afhængig af analysens konkrete formål og vores kunders ønsker, vil analysen typisk blive delt op i en række kategorier, som gør os i stand til at matche identiske besvarelser og foretage relevant opfølgning på baggrund heraf (”Profilering”).

I de fleste tilfælde er der tale om en anonym Profilering, når resultaterne præsenteres for andre end os. I visse undersøgelser vil der dog være tale om en personhenførbar Profilering. Det kan fx være, at du i en kundetilfredshedsundersøgelse kategoriseres som ” tilfreds” eller ”utilfreds”.

Når vi henvender os til dig første gang for at indhente dit samtykke til deltagelse, vil du modtage nærmere information om den konkrete analyses indhold.


Opbevaringstid

De indsamlede oplysninger opbevares så længe, som vores aftale med vores kunder løber eller til oplysningerne ikke længere er relevante, dog ikke længere end 3 år efter indsamlingstidspunktet.

Såfremt vi har grund til at opbevare dine oplysninger, som led i beskyttelsen af vores juridiske interesser, herunder fx lovkrav eller tvister, forbeholder vi os at opbevare dine oplysninger i længere tid og minimum indtil sagens afslutning.


Deling af dine oplysninger

Vi deler dine oplysninger med den kunde, som vi udfører undersøgelsen på vegne af, og som er dataansvarlig for dine oplysninger.

Når det er nødvendigt for, at vi kan foretage undersøgelsen og analysen, deler vi herudover dine oplysninger med følgende:

  • Andre Wilke-selskaber

  • Sikkerhedsgodkendte databehandlere, som hjælper Wilke-selskaber med IT- eller andre tjenesteydelser

Ingen af disse tredjeparter er berettiget til at anvende dine oplysninger til egne formål, som fx markedsføring eller salg af dine oplysninger.

Uden for de nævnte tilfælde deler vi kun dine oplysninger med andre, hvis vi er forpligtet hertil som følge af lovgivningen, eller for, at vi, eller koncernen, kan beskytte vores interesser i en juridisk tvist.


Sikkerhed

Alle dine oplysninger opbevares på sikre servere i Danmark og England.

Vi opretholder fornødne organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.

På trods af vores bestræbelser på at etablere et sikkert miljø for undersøgelsen bør du vide, at ingen information er fuldstændig sikker på Internettet. Du bør derfor altid inddrage fornødne sikkerhedsforanstaltninger på dit eget udstyr.

Dine rettigheder

Du er velkommen til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig, samt til at få ajourført, rettet, slettet eller udleveret oplysninger. Alle anmodninger herom skal fremsættes skriftligt til samtykke@wilke.dk.

Ønsker du at klage over vores behandling af dine data, bedes du først henvende dig til os. Kan vi ikke hjælpe dig, kan du klage til Datatilsynet.

 

Senest opdateret 24. maj 2018