wilke_innovation

At arbejde med innovation er komplekst og besværligt

Til gengæld kan udbyttet betyde nye kunder og nye markeder. Her får du nogle af vores erfaringer fra mange års rådgivning.

Efter den økonomiske krise er innovation igen topprioritet i virksomhedernes stræben efter vækst. De fleste virksomhedsledere taler gerne højt om deres fokus på kundeorientering og innovation, men er knap så højlydte, når det gælder resultaterne.

Alt for ofte oplever kunden ikke at produktet er blevet væsentligt forbedret, og de fleste produktlanceringer har kun kort tid i rampelyset inden et nyt produkt kommer til. Her får du en håndfuld gode råd, der kan bidrage til at realisere dit innovationspotentiale.

1

Bring de nødvendige kompetencer i spil

Innovation er en kompleks disciplin – med mange elementer. I processen kigges på alt fra kundeindsigt og positionering til produkt, navn, design, produktion, forpakning og pris – men også kommunikation, kanal, placering i butik, POS-materialer, distribution med meget mere.

Det hele skal integreres og passe til målgruppen, deres behov og adfærd. Således kræver innovation stærke kompetencer inden for forbruger- og kundeindsigt, marketing, design, kommunikation, salg, produktion, økonomi, IP-rettigheder med mere – og, ikke mindst, projektledelse, der skal binde det hele sammen fra ide til udvikling til lancering til opfølgning. Der er ikke noget at sige til, at man kan få sved på panden. Men hvis alle byder ind med hver sin kompetence, kan det lade sig gøre.


2

Acceptér at innovation og risiko går hånd i hånd

Innovation er pr. definition tværfunktionelt og spænder fra det strategiske til det operationelle. Desuden er arbejdet med fundamentale nye løsninger og produkter altid omgærdet af usikkerhed og kræver derfor investering, risikovillighed, villighed til at fejle (og accept af det) – og læring undervejs i projektet.

Hvis I ønsker en kultur, der får værdi af innovation, er det afgørende at kende spillereglerne og få dem indarbejdet i virksomhedskulturen og dagligdagen.


3

Kommunikér ambitionen og skab det nødvendige arbejdsrum

Lysten til at arbejde med innovation SKAL forankres helt i toppen – og kommunikeres klart og tydeligt til hele organisationen. Det skal være klart, at innovation er noget man vil, parallelt med drift og løbende udvikling af kerneforretningen. Det er ikke et enten/eller, det er et både/og.

Det er også vigtigt at afsætte dedikerede arbejdsressourcer, der kan arbejde selvstændigt med innovation, men også formår at involvere og inddrage kolleger eller samarbejdspartnere med de rette kompetencer.


4

Kundeindsigt skal gennemsyre alt i innovation

Vigtigst af alt i arbejdet med innovation er kundeindsigt. Dyb, reel, relevant og eksekverbar kundeindsigt. Kundeindsigt er den hellige gral for effektiv innovation og skal gennemsyre hele innovationsprocessen fra A til Z, dvs. udvikling af strategi, definition af fokusområder (innovationsplatforme), idegenerering, konceptudvikling, produktudvikling, produktion, kommercialisering, evaluering og opfølgning.

Særligt i det såkaldte ”front-end” innovationsarbejde er det vigtigt, at man tør udfordre virksomhedens konventionelle opfattelse af kunder, brugere, beslutningstagere, deres behov, adfærd, præferencer, motiver, barrierer, etc. Gennem etnografiske undersøgelsesmetodikker kan man grave væsentligt dybere og identificere de reelle behov og drivere, som kan bruges til effektiv idegenerering og konceptudvikling.


5

Få struktur på innovationsprocessen – og husk at være fleksible

For at arbejde effektivt fra ide til lancering er en struktureret innovationsproces nødvendig. Hvad enten det er efter den traditionelle stage-gate-model eller de mere iterative co-creation-metoder. Processen sikrer effektivitet i udviklingsforløbet, den bedst mulige beslutningstagning på det bedst mulige tidspunkt – og minimering af risiko.

Sidst, men ikke mindst, fungerer processen også som et nødvendigt styrings- og prioriteringsværktøj for den enkelte innovation og hele porteføljen. Der kan tages handling på de projekter, der ikke lever op til kravene, enten kundernes eller virksomhedens.

Sådan ser vi innovationsprocessen

At sætte innovation i en struktureret proces er et must. Et must, der sagtens kan gå hånd i hånd med kundeindsigt og kreativitet.

Cases relateret til Innovation

  • E.ON

    E.ON fik konkrete værktøjer til at arbejde med innovation, og fik skabt en mere fremtidssikret kultur

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk