challenge (2).png
PROCESS (1).png
Results2.png

HK har øget antallet af medlemmer der signer up til freemium-medlemskaber markant. Denne medlemsgrupper har en højere churn rate og kræver dybdere indsigt. Medlemmerne oplever ikke, at medlemskabet giver signifikant værdi i perioden hvor de overgår fra skoleliv til arbejdsliv.

HK has significantly increased the number of members signing-up to the freemium memberships. This member group has higher churn rate and requires further insights. The members are not experiencing a significant value-add from HK in the period of changing from school life to work life.

Vi startede med at interview nøgleinteressenter i HK, for at få en god forståelse af, hvordan HK opfatter og arbejder med onboarding af deres medlemmer. Denne viden brugte vi til at interview HK og ikke-HK medlemmer, som var midt i eller for nylig havde overgået fra skoleliv til arbejdsliv. Indsigterne blev brugt i en todages indsigtsaktiverings- og ideation sprint, med 20+ HK-ansatte fordelt i 3-4 arbejdsgrupper.

For at aktivere indsigter til HK-ansatte, skabte vi et visuelt map af de studerendes overgang fra skoleliv til arbejdsliv. Map’et fokuserede på “øjeblikke der betyder noget” såvel som de behov, medlemmerne har på det givne tidspunkt. Gennem design- og aktiverings sprintet co-createde vi tre primære idéer, som HK kunne tage med hjem og potentielt implementere i organisationen.

 

Hvordan kan HK hjælpe deres medlemmer i overgangen fra skoleliv til arbejdsliv?

 
 

Understanding the transition from school to work life

HK_logo.png

Som mange andre, søger HK også at hacke deres vækst ved at anvende en freemium business model, for at hverve fremtidige medlemmer i løbet af deres skoleår. Dette forøger kortsigtede sign-ups, men vil med stor sandsynlighed også resultere i øget churn, når medlemmerne overgår til fulde betalingsmedlemskaber.

For at øge loyaliteten og oplevet værdi gennem skoleårene, ønsker HK at opnå en dybere forståelse for de behov, de servicerer hos de studerende. Fra 1 år før dimission til 1 år inde i deres første job.

Disse indsigter skal bruges til at designe nye og mere meningsfulde services til deres medlemmer, og således nedbringe churn for de medlemmer, der er hvervet gennem freemium-medlemskaber.

 
 
 

How did we approach the problem

For at få en forståelse af, hvilken slags services HK yder, startede vi med at interview nogle af nøgleinteressenter i HK, som var involveret i processen. Dette gav ligeledes indsigt i den interne struktur hos HK, som muliggjorde at vi kunne identificere interne problemer såvel som vigtige deltagere i fremtidige workshops.

Baseret på disse indsigter, gennemførte vi ca. 20 interviews, med både eksisterende, churnede og ikke-HK medlemmer. Dybdeinterviewene blev primært eksplorativt gennemført, så de gav forståelse for kerneproblemer, personen vi talte med, havde oplevet i skolen eller i løbet af det første år på arbejdsmarkedet. Efter en intern mønstergenkendelsesproces holdte vi en indsigtsaktiverings-workshop med et begrænset antal af HK ansatte for at sikre alignment.

For at hjælpe HK i gang med at bruge indsigterne til at udvikle bedre produkter og services, holdte vi en todages ideation-sprint. Her brugte vi animerede videoer, storyboards, pixibøger og visuelle maps til at få HK’s ansatte til at forstå deres freemium-medlemmer. Ligeledes ideatede vi ved at bruge value proposition canvas til at skabe idéer som var værd at udforske og teste yderligere.

 
 
 
 

HK’S OUTCOME

DYBDEGÅENDE INDSIGTER, EVNEN TIL AT FORSTÅ SAMT NYE IDÉER VÆRD AT UDFORSKE

Kerneindsigter fra overgangsfasen fra studerende til arbejdsliv blev aktiveret for at sikre bedre intern forståelse hos HK. Pixibøger og animerede videoer blev udarbejdet og distribueret til HK med henblik på videre udbredelse og uddannelse.

Nye idéer der er værd at udforske, er blevet wireframed og mocked up, så HK kan teste og videreudvikle på i et fremtidigt samarbejde.


 

GET IN TOUCH with our Experts