challenge (2).png
PROCESS (1).png
Results2.png

HK LAB, en start-up enhed finansieret af fagforeningen HK, arbejdede på den gennemgående udfordring i organisationen, med at forbedre den oplevede værdi af at være medlem af HK. I samarbejdet mellem HK og Wilke besluttede vi os for at se nærmere på sundhedsområdet, for at se hvordan HK i højere grad kunne spille en rolle for deres medlemmer.

Vi startede med at udforske hvad sundhed betyder for en gruppe af unge mennesker, hvor nogle var HK-medlemmer, andre var ikke. Vi brugte mobiletnografi som primære eksplorative metode, suppleret med en række dybdeinterviews. Baseret på disse data gennemførte vi en række workhops for at aktivere indsigterne i HK-teamet og samskabe potentielle løsninger. Endelig, pretotypede vi to idéer, som var værd at udforske yderligere.

De to idéer blev udforsket yderligere gennem en række af pretotypes. Vi udforskede konceptet for at lave en social portal for at give og modtage feedback til andre, der har problemer i deres arbejdsliv. En anden idé bestod i at udforske, hvordan HK kan hjælpe deres medlemmer med at skabe bedre vaner, ved at forbedre deres mentale og fysiske helbred.

 

Hvordan kan HK skabe ekstra oplevet værdi for deres medlemmer ved at tilbyde sundhedsrealterede services?

 
 

Exploring experienced value of health services

 
HK_Lab_logo.jpg
 

Markedet for både A-kasser såvel som fagforeninger er under pres i mange aspekter. Både som følge af det stigende antal lavpris-konkurrenter, som de fleste industrier dealer med, men også fordi de yngre medlemmer viser signifikant anderledes adfærd end tidligere generationer.

HK var den første fagforening i verden til at starte et lab der fokuserede på at udvikle fremtidens fagforening. HK LAB fokuserer på at teste trends, business models og teknologi, for at afdække hvordan HK kan implementere disse, for at forhøje værdien af, at være HK-medlem.

I dette projekt udforskede vi sammen med HK hvad sundhed betyder for unge mennesker, og hvordan HK kan skabe værdi for denne gruppe af medlemmer i fremtiden.

 
 
 

VORES APPROACH

Når man skal udforske et område som sundhed, kræver det som regel udførlig brug af etnografi, for at komme så tæt på virkeligheden som muligt. Dyddeinterviews giver for meget reflektion og klassisk etnografi er for omkostningstungt. Derfor brugte vi mobiletnografi, for at komme tæt på de unges hverdag og liv. Gennem flere uger udforskede vi sammen med ca. 10 deltagere hvad sundhed betyder for dem, vi afdækkede deres behov, jobs og udfordringer. Gennem flere mønstergenkendelsessession, udarbejdede vi en række kerneproblemer, som ikke blev løst tilfredsstillende af konkurrende virksomheder, og derfor skabte en række mulighedsrum for HK.

Baseret på disse mulighedsrum, co-createde og co-ideatede vi en række idéer, som var værd at udforske yderligere. Disse idéer blev hurtigt pretotypet ved at bruge værktøjer som Instapages, Facebook annoncering, Mailchimp, Powtoon og Hotjar. Vi målte konverteringen fra Facebook-annoncerne og på landingspages, vi fulgte deres adfærd på landingspages via Hotjar og snakkede med de konvertede brugere, for at udforske hvad vi gjorde godt og hvad der skulle gøres anderledes.

 
 
 
 

HK’S OUTPUT

Vi udforskede konceptet med at lave en social hub til at modtage og give feedback til andre med problemer i deres arbejdsliv. En anden idé udforskede hvordan HK kunne hjælpe deres medlemmer med at skabe bedre vaner, ved at forbedre deres mentale og psykiske helbred. Indsigterne blev skabt gennem mobiletnografi og den faktiske adfærd målt via pretotypes gav HK en række nøgledata om, hvordan de bør designe den videre approach på sundhedsområdet.

I tillæg, etablerede vi et teknisk setup for HK, som gør det muligt hurtigt at teste digitale pretotypes i fremtiden, ved hjælp af de bedste værktøjer på markedet, som nemt kan integreres for at skabe et konsistent overblik over den faktiske performance på testen.

 
 
 

 
 

GET IN TOUCH our experts