challenge (2).png

Børsen befinder sig i en branche, der generelt er karakteriseret ved udfordringer med at fastholde læserne samtidig med markante ændringer i læsernes behov. Børsen ønskede derfor at udvikle en stærk value proposition, som ressonerer med læsernes behov og adfærd, som definerer det strategiske udgangspunkt for fremtidige aktiviteter og kommunikation.

PROCESS (1).png

Studiet blev scoped så der kunne udvikles en stærk value proposition, samtidig med at der blev udvikle konkrete call to actions og initiativer for Børsen. Studiet blev gennemført i to faser; en kvalitativ fase hvor der blev afdækket adfærd og behov indenfor målgruppen. Indsigterne herfra blev aktiveret og prioriteret i en workshop, med henblik på at verificere de fænomener og indsigter, som skulle udforskes yderligere. Anden fase var baseret på et kvantitativt studie, som definerede de forskellige segmenters behov og størrelse, med henblik på at afdække Børsens potentiale.

Results2.png

Børsen har introduceret en ny value propostion, som strategisk definerer deres fremtidige kommunikation og unikke position i markedet, baseret på dybe indsigter i de relevante segmenters adfærd og behov.

 

HVORDAN KAN BØRSEN UDVIKLE EN STÆRK VALUE PROPOSITION SOM TALER IND I LÆSERNES BEHOV OG ADFÆRD, OG SAMTIDIG VALIDERER BØRSENS DNA SÅVEL SOM FREMTDIGE HANDLINGER OG KOMMUNIKATION?

 
HK (1).jpg

Direction in a rapid changing market

borsen_logo_main_retina_300.png
 

Mediebranchen kæmper med at fastholde betalende læsere som følge af frekvente ændringer i dbehov, kanalvalg og den voksende mængde af gratis information.

For at etablere en stærk position på det danske marked, vil Børsen validere og udvikle en value proposition, der taler ind i den adfærd og de behov professionelle og private læsere har i dag. I forlængelse heraf, vil Børsen fastholde en relevant, konkurrencedygtig og stærk position på det danske marked.

 
 
 

Vores approacH

Vi anvendte et outside-in perspektiv, for at skabe det mest valide udgangspunkt for at udvikle Børsens value proposition. Vi designede og strukturede processen i to faser.

Den første predominerende fase, fokuserede på at afdække behov og adfærd blandt nuværende og potentielle læsere, fokuseret yderligere ned i de forskellige målgrupper.

For at kunne skabe et valid udgangspunkt for udviklingen af Børsens value proposition, besluttede vi at anvende et outside-in perspektiv. Processen blev designet og struktureret i to faser.

Første faser var predominerende fokuseret på at afdække behov og adfærd blandt nuværende og potentielle læsere fokuseret yderligere i forskellige målgrupper. Anden fase fokuserede på at kvantificere målgruppernes behov, definere og belyse essentielle mulighedsrum i markedet såvel som at bestemme størrelsen på de forskellige fænomener.

Indsigter blev samlet for at kunne supportere udarbejdelsen og udviklingen af konkrete call to actions og initiativer for Børsen, baseret på kvalitative og kvantitative indsigter.

 
 
 
 

BØRSENS key outputs

Børsen har introduceret en ny value proposition, som skaber udgangspunktet for fremtidig strategisk kommunikation og positionering i markedet. Outcome af konkrete initiativer blev udviklet gennem faciliterede co-creation processer.

Børsen har fået følgende outcome ud af projektet:

·        En valideret value proposition, som definerer styrker såvel som Børsens DNA

·        Dybe indsigter i læsernes behov og adfærd såvel som forskelle imellem målgrupperne

·        Et klart, strategisk roadmap for fremtidige aktiviteter og kommunikation baseret på value propositionen

Tjek Børsen stærke kampagne om “ansvar” her: https://ansvar.borsen.dk/

 
 
 

 
 

GET IN TOUCH