BRANCHEINDSIGT: Media

Forbrugernes konstante stræben efter mere sætter branchen under pres

Mediebranchen er disse år konfronteret med store udfordringer grundet presset fra konkurrence fra udlandet. De enkelte medieaktører står således overfor at redefinere deres ståsted og forretningsmodel mhp. at sikre sin berettigelse på markedet og en tættere tilknytning til kunderne.

Traditionelt flow TV oplever i dag ekstreme udfordringer, idet de bliver invaderet af streaming tjenester, som imødekommer forbrugerens efterspørgsel efter relevant indhold. Tendensen stiller krav til virksomhedernes evne til at gentænke deres forretning og tilpasse produktet, så det opfylder forbrugerens dynamiske og omskiftelige adfærd.

Forbrugerne vil have valgfrihed og shopper enormt rundt blandt udbyderne for at få de billigste og mest skræddersyede løsninger, som opfylder netop deres behov. Det skaber et essentielt behov for at kende den adfærd, der kan være altafgørende for at holde på kunderne, få nye, og skabe succes. Men hvordan imødekommer medieudbyderne de omskiftelige forbrugeradfærdstendenser og hvordan skal produkterne skræddersyes, så de opfylder forbrugernes behov? Det er et spørgsmål som flere medievirksomheder står overfor i dag.

Wilke kan give dig svarene og ruster dig til den nye virkelighed. Vi arbejder for Danmarks førende medieudbydere, og vi har både bred og dyb erfaring med løsning af medievirksomhedernes markedsudfordringer.

Hos Wilke har vi stor erfaring med mediebranchens udfordringer, og tilbyder en række produkter til at belyse, hvordan mediebranchen kan overkomme de centrale udfordringer som fylder mest. Af væsentlige produkter kan nævnes:

  1. Innovation
    Vi hjælper flere medievirksomheder med at kickstarte deres innovationsprocesser og få etableret en innovationskultur, som muliggør, at arbejdet med innovation bliver en velintegreret del af dagligdagen for den enkelte virksomhed. Fokusset for disse processer er oftest rettet mod at innovere inden for nye områder, så der ikke kun tænkes i traditionelle markeder og nuværende målgrupper.
  2. Customer Loyality
    Det er efterhånden kendt viden, at det vigtigste differentierings- og konkurrenceparameter for moderne virksomheder er fokus på kunderelationen. Dette faktum gør sig også gældende for mediebranchen, som er en af de brancher, der oplever den laveste kundeloyalitet. Derfor hjælper vi flere af vores kunder med at igangsætte deres Customer Loyalty program og dermed arbejde strategisk med at forberede kundeoplevelsen i de enkelte kontaktpunkter.

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Julie Nygaard

Head of Media & Telco, Partner

+45 27 87 78 31

jny@wilke.dk

Gå til profil på LinkedIn

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk