BRANCHEINDSIGT: Healthcare

Øget globalisering og konkurrence gør det endnu vigtigere at komme tættere på patienterne og forstå deres behov

Healthcare er en branche med stor kompleksitet, mange restriktioner, influenter og beslutningstagere. Det stiller krav til både at forstå detaljen og samtidig skabe det nødvendig overblik, hvad enten det omhandler de mere komplekse problemstillinger eller mere simple udfordringer. Kompetencer som er vigtige at mestre når der skal gennemføres markedsanalyser inden for healthcare.

Politikerne, KRIS, RADS, patientforeninger, medierne, det sundhedsfaglige personale, patienterne, de pårørende og forbrugerne yder alle på hver deres måde mere eller mindre indflydelse både på medico, OTC og medicinal industrien.

Disse influenter som alle er med til at sætte dagsordenen kan inddeles i 3 kategorier:

  1. På den ene side er politikerne og dem som er udpeget af det offentlige system som f.eks. RADS og KRIS – de er alle med til at beslutte hvordan og hvor mange penge der skal bruges samt hvilke præparater og udstyr der må benyttes.
  2. Men også det sundhedsfaglige personale som Specialister, GP’ere og sygeplejersker er med i beslutningerne både i dialogen med industrien og med patienterne. I tillæg til disse har vi også gatekeeperne indenfor de forskellige områder
  3. Sidst men ikke mindst er der patientforeningerne, de pårørende og patienterne/forbrugerne. Mere end tidligere oplever vi at patienterne/forbrugerne stiller krav. Derfor bliver relation og kommunikation fremover anderledes end tidligere.


Mere fokus på kunderne fremover

I mange andre brancher har der i de seneste år været talt meget om fokus på kunderne, kundeoplevelserne og kontaktpunkterne. Dette vil vi også se mere af i healthcare branchen, hvor der vil komme mere fokus på patient journey og touchpoints. Med en forståelse af og ageren på de udækkede behov, vil virksomhederne stå bedre i konkurrencesituationen.

Det er vigtigt at forstå samspillet med disse 3 interessent grupper og få indsigt i holdninger og beslutninger de enkelte influenter har, for herigennem at sikre at ens produkt bliver en succes og vækster.

Wilke kan give dig svarene og forberede dig til den nye virkelighed. Vi har både bred og dyb erfaring med løsning af healthcare branchens markedsudfordringer.

Vi har bl.a. gennemført undersøgelser vedrørende produkttest, brand positionering, patient/consumer journeys, touch points, koncepttests, beslutningsveje og beslutningskriterier, test af indlægssedler, adfærd og behovsafdækkende (foundational) research samt shopper adfærd.

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Morten Schrøder

Bestyrelsesformand/Commercial Director & Co-founder

+45 21 94 27 99

ms@wilke.dk

Gå til profil på LinkedIn

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk