BRANCHEINDSIGT: Finans

I finansbranchen er produkterne (næsten) ens, men kunderne er forskellige, og det giver nye muligheder

Intens konkurrence kræver fortsat større kunde-indsigt og fokus, fortsat bedre segmentering, fortsat skarpere differentiering og positionering samt fortsat mere målrettede/tilpassede løsninger til fortsat mindre målgrupper.

I den finansielle sektor er produkterne (næsten) ens. Unikke ”killer apps” som Mobile Pay kan kortvarigt skabe en konkurrencemæssig fordel, som dog hurtigt udlignes i et fortsat mere transparent marked. Kampen om kunderne drejer sig derfor om løbende at kunne udvikle, pakketere og levere tilpassede løsninger (”commoditization”) til fortsat mindre målgrupper.

Løsninger er kombinationen af produkter, services og kundeoplevelser i alle ”touch-points” – personlige og digitale.

Nogle kunder ønsker ”low touch” oplevelser og enkle automatiserede selvbetjeningsløsninger, mens andre foretrækker ”high touch” oplevelser med dedikeret personlig rådgivning. Men de fleste foretrækker kombinationer, som passer til deres behov i forskellige købssituationer og livsfaser.

Konkurrencekraft i den finansielle sektor er derfor betinget af stor og løbende indsigt i kundernes behov, holdninger og adfærd. Og evnen til at omsætte denne til klare segmentstrategier, unikke koncepter og effektive ”go-to-market” planer.

Wilke kan give dig svarene og forberede dig til den nye virkelighed. Vi arbejder for Danmarks førende virksomheder i den finansielle sektor og vi har både bred og dyb erfaring med løsning af markedsudfordringer i den finansielle sektor. 

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Kamilla Korsgaard Svane

Head of Financial Services & Partner

+45 41 10 30 00

kko@wilke.dk

Gå til profil på LinkedIn

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk