BRANCHEINDSIGT: Energi

Stilhed før stormen?

Energisektoren ser nye udfordringer i øjnene de næste år i takt med, at engrosmodellen og datahubben sættes i drift. Markeds- og kundeorientering er kommet højt på agendaen og alle ruster sig til konkurrencen, men ingen ved rigtigt om det kommer til at ske og i givet fald hvornår og hvordan?

Liberaliseringen af energimarkedet er i fuld gang. Tidligere tiders regionale og lokale monopoler er ophævet, forsyningspligterne bliver sat i udbud, energi handelsselskaber skyder op og nye aktører melder sig på banen. Når engrosmodellen efter planen træder i kraft den 1. april 2016 kappes båndet mellem de ”traditionelle” energiselskaber og kunden. Fremover vil relationen til og kommunikationen med kunden ske gennem handelsselskaberne og ejerne af distributionsnettene vil miste den direkte kundekontakt.

Energiselskaberne har allerede forberedt sig, selskaber er splittet op i net- og handelsselskaber og alle forbereder sig på konkurrencen. Men ingen ved rigtigt om den vil komme og hvordan den vil komme?

Begreber som churn og retention rates, customer journey og kontaktpunkter, segmentering og branding, ambassadører og meget andet fyger gennem luften medens alle forbereder sig på en ny virkelighed.

Men hvordan konkurrerer man på et commodity marked med notorisk lav involveringsgrad og churn rates, som endnu er komfortabelt lave? Det spørgsmål er alle energiselskaber optaget af, og der er næppe noget selskab som ikke har customer insights og markeds-/kundeorientering højt på ledelsens agenda.

Wilke kan give dig svarene og forberede dig til den nye virkelighed. Vi arbejder for Danmarks førende energiselskaber og vi har både bred og dyb erfaring med løsning af energiselskabernes markedsudfordringer.

Kontakt os for at høre hvordan vi kan hjælpe dig

Søren Pedersen

Director Energy & Aviation, Partner

+45 40 41 71 32

sp@wilke.dk

Gå til profil på LinkedIn

Vil du vide mere?

Kontakt os på tlf. 70 10 20 80 eller skriv til hej@wilke.dk